30.11.17

Convocatoria de Asemblea Veciñal o 30 de novembro

Convócase Asamblea Ordinaria de Gondomar Concello Aberto,
Día: xoves, día 30 de novembro
Primeira convocatoria: 20.45 horas
Segunda convocatoria 21,15
Lugar: local de CABE no CDL

Orde do día: 
  • Lectura e aprobación, se procede, de actas anteriores
  • Toma de postura, se procede,  ante a proposta da Coordinadora de Entidades Veciñais de Gondomar sobre o Regulamento de Participación Cidadá
  • Organización do acto sobre a política forestal e contra os lumes de En Marea para o 21 de decembro
  • Organización da recollida de sinaturas da iniciativa popular para a creación dun parque de bombeiros no Val Miñor
  • Información municipal
  • Uso do local de CABE
  • Renovación da mesa da asemblea
  • Rogos e preguntas

20.11.17

Nota de Prensa: Sobre as notas de prensa relacionadas co pleno de novembro en Gondomar

 É a segunda vez que en Gondomar se presenta unha modificación orzamentaria por valor de 334.000 euros (curiosamente con partidas distintas), sen facer o máis mínimo esforzo para buscar apoios por parte do goberno en minoría.

A pesar de que o alcalde diga que non poderán facer obras importantes, a realidade é distinta: o que se levaba eran cousas que o Goberno xa fixo ou encargou, sen contar cos cartos previamente. Cuestións como as marquesiñas de deseño exclusivo do alcalde, por valor de 12.705 euros por dúas pezas (case tres veces máis do prezo dunha marquesiña estándar), as obras de reforma da biblioteca que significaron a expulsión de facto de Espazo Lectura, ou cartos para Educación, despois de que CABE presentara unha moción para reservar 75.000 euros do Plan Concellos para os colexios, a moción fose aprobada e o goberno a incumprira. Non contentos con iso, na proposta de alcaldía non cadraban os cartos que se pedían cos gastos comprometidos: nalgunhas pedíanse de máis e noutras de menos.

A planificación no uso dos recursos económicos é algo clave tanto para unha familia, como para unha empresa ou unha administración pública, cousa que parece que o Goberno non acaba de entender. CABE tiña claro que non ía apoiar os despilfarros que está acometendo o Goberno, pero consideramos que había algúns gastos que a pesar da mala xestión, tíñamos que salvar, como os relativos a servizos sociais, ás subvencións deportivas competitivas e ao premio Victoriano Taibo. Gastos os dous últimos que se producen todos os anos, e o goberno en lugar de reservar os cartos correspondentes, gastounos noutras cousas.

Como xesto de responsabilidade presentamos unha enmenda recollendo estas partidas. A proposta que a recollía foi aprobada por toda a oposición e un dos grupos do goberno, demostrando que nós dende a oposición temos máis capacidade de chegar a consensos que quen preside o goberno.

Con respecto á aprobación inicial da taxa da auga, o sentido do noso voto foi en contra por presentarse practicamente fóra de prazo (tiña que ser publicado no BOPPO, abrirse un prazo de alegacións de 30 días e aprobarse definitivamente antes de fin de ano) e por non negociar ningún tipo de mellora coa empresa Espina e Delfín, a cal o bipartito lle prorrogou a concesión 5 anos máis.

En relación á moción da APLU, o que vive fóra da realidade é o concelleiro de Urbanismo, quen se dedica a informar a poboación dicindo que non poden optar a axudas por ter ordes de derribo. A realidade é que estas casas non poden solicitalas por non dispoñer de licencia de obra.

Nós ofrecímonos a apoiar a súa moción se se comprometía a dar licencias independentemente da situación xurídica das vivendas, proposta que o concelleiro non recolleu.

Se quere resolver a situación urbanística de Gondomar, o que ten que facer é traballar nun PXOM. A día de hoxe, aínda non temos sequera un documento de inicio.

Jimena Varela

Gondomar Concello Aberto

18.11.17

Gondomar Concello Aberto volve levar o peso no Pleno Municipal celebrado onte


O Goberno bipartito de Gondomar tentou de novo levar a aprobación ao Pleno modificacións orzamentarias por 334.000 euros sen buscar apoios para sacalas adiante, e formando un "totum revolutum" de conceptos. Mesturábanse cuestións básicas como son as subvencións competitivas para entidades deportivas, gasto que hai que reservar xa que se fai todos os anos, pero que o Goberno gastou noutras cousas, con outros que non compartimos en absoluto, como o financiamento da obra da biblioteca municipal que supuxo a expulsión de Espazo Lectura da mesma, entre outros.

Ante esta situación, que se repite por segunda vez, e véndonos na tesitura de ter que votar de novo en contra, presentamos una emenda consistente en aprobar unas modificacións por importe de 71.220 euros e que contemplaba as partidas correspondentes as subvencións a entidades deportivas, ao Servizo de Axuda no Fogar e ao "Premio de Poesía Victoriano Taibo". A proposta coa nosa emenda foi aprobada cos votos a prol de CABE, PP, IxG e MM, e os votos en contra do PSOE, co que conseguimos desbloquear unha situación que levaba preto de catro meses estancada, e que ameazaba con deixar sen financiamento e subvencións a moitas entidades e iniciativas, dada a proximidade da fin de ano. A nosa acción responsable solucionou un problema que durante meses o goberno bipartito non foi quen de levar adiante debido á súa absoluta falta de diálogo e capacidade para chegar a acordos a pesares de estar en minoría, e a súa incapacidade para elaborar un orzamento para o Concello, o que lles obriga a traballar co orzamento de 2012 prorrogado.

O resto de puntos levados ao Pleno polo goberno consistiron en dúas declaracións institucionais ás que nos abstivemos. A primeira solicitaba a declaración de Gondomar como zona de emerxencia polos lumes,e tíñase que ter presentado inmediatamente despois dos incendios, non cando xa fóra solicitada polo Alcalde e aprobada a semana pasada polo goberno do Estado. Non contentos con iso, foi presentada en castelán. A segunda declaración foi unha mostra da improvisación e falla de coordinación cotiá do bipartito. Tiñamos 3 versións do documento porque non se puñan de acordo entre ambos grupos na Comisión previa ao pleno, e ata chegar ao mesmo non sabíamos cal erao o que se ía votar. O alcalde defendeu a súa e Manifesto Miñor intentou enmendala. Ao final quedou en auga de castañas, ao retirar Manifesto Miñor a súa proposta trala intervención do PP e a amenaza velada do alcalde de non aceptar a enmenda, na que se instaba ao goberno a cambiar as políticas forestais e de prevención e extinción de lumes. Nin falar xa de que se prometera enviar ambas declaracións á oposición para facer propostas e non se fixo. Nin sequera son capaces de ser dialogantes nunha cuestión como unha declaración institucional, que ten que ser ampliamente consensuada.

Por último, foron debatidas 9 mocións, 7 delas presentadas por CABE. Cinco delas foron aprobadas e as outras dúas retirámolas, unha porque xa fixo o seu efecto antes do Pleno e foi cumprida na tarde do día anterior polo alcalde, e outra, relativa a políticas forestais,  para intentar pactar unha redacción con outros grupos políticos para o próximo Pleno. Nós si somos quen de dialogar para tentar chegar a acordos.

3.11.17

Iniciativa Popular para a Creación dun Parque de Bombeiros no Val Miñor

A Lei 5/2007, de 7 de maio, de emerxencias de Galiza, no artigo 4 indica que á cidadanía ten dereito a unha resposta eficaz ante os riscos é a unha adecuada protección da súa integridade, dos seus bens e do seu entorno.

En numerosas ocasións constatouse que os actuais servizos na bisbarra miñorana para dar unha resposta ante o risco de incendios e outras emerxencias non foron realizados coa eficacia e eficiencia que son necesarios.

Que de acordo coa artigo 16 da Lei 7/2015, de 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galiza, faculta a calquera cidadán ou cidadá, xunto con outros nove, a promover e presentar unha proposición non de lei de iniciativa popular ao Parlamento galego.

A comarca do Val Miñor formada polos concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán ten unha poboación permanente de 43.904 persoas. Esta poboación multiplícase na época estival chegando aos 100.000 residentes e tendo picos de poboación preto dos 120.000 habitantes, aos que hai que sumar a existencia de varios polígonos industriais como o do Porto do Molle ou a Pasaxe, no que están instalados numerosas empresas.

Esta bisbarra miñorana espállase nun territorio de 145,2 km cadrados dos que 34,9 pertencen a Nigrán, 34,4 a Baiona e 74,5 a Gondomar. A dispersión e a grande extensión do seu territorio, complican a atención das emerxencias, subliñando que os datos xeográficos falan da disparidade e contraste de altitudes que se rexistran entre as distintas parroquias, ás que temos que engadir as longas distancias e os pasos estreitos e dificultosos dalgunhas vías secundarias ou terciarias, polo que o tempo de resposta é fundamental e as veces vital.

Tanto a veciñanza estable como a estacional ou esporádica teñen dereito a unha resposta eficaz ante os riscos é a unha adecuada protección da súa integridade, dos seus bens e do seu entorno.

Actualmente os poderes públicos tratan de garantir este dereito cun infradotado Grupo de Emerxencias Supramunicipal que é xestionado pola mancomunidade do Val Miñor, contando co apoio do parque comarcal de bombeiros de O Porriño, que pola distancia entre a súa base e a comarca ten un tempo de resposta superior ao que consideramos adecuado (De 20 a 25 minutos).

Por todas estas razóns as formacións políticas de unidade veciñal e popular de Gondomar Concello Aberto, Nigrán Decide e Esquerda Unida de Baiona vimos de presentar hoxe no Rexistro Xeral do Parlamento de Galiza en Compostela unha Proposición Non de Lei por Iniciativa Popular para a Creación dun Parque de Bombeiros no Val Miñor, de xestión pública directa con base nalgún dos Concellos da Comarca, e no que se integre o actual persoal do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) da Mancomunidade do Val Miñor.

A Comisión Promotora desta Proposición non de Lei por Iniciativa Popular está formada por 10 persoas, cinco mulleres e cinco homes. Tres son de Baiona (Silvano Montes, Aroa Dominguez e Marta Montes), tres de Nigrán (Jose Cuevas, Carlos Gómez e Anxo Mosquera) e catro de Gondomar (Jimena Varela, Fátima R.Areal, Ana López e Pauliño del Río).
 
Esta iniciativa será examinada pola Mesa do Parlamento Galego na súa sesión do luns entrante para a a súa admisión a trámite.

Unha vez admitida, e logo da seu paso pola Xunta Electoral, procederemos á recollida das 2.500 sinaturas necesarias para a súa tramitación e aprobación se procede polo Parlamento Galego.

Hai razóns máis que de sobra para a instalación dun Parque de Bombeiros no Val Miñor

Gondomar, 03 de novembro de 2017.
Comisión Promotora da IP por un Parque de Bombeiros no Val Miñor.