17.6.17

Convocatoria de Asemblea Veciñal para o 19 de xuño

Convócase á Asamblea de Gondomar Concello Aberto,

Día: luns, día 19 de xuño
Primeira convocatoria: 20.45 horas
Segunda convocatoria 21,15 orde do día:
Lugar: local de CABE no CDL

Orde do día:
  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior.
  2. Información e análise sobre a delimitación dos núcleos.Postura ante o pleno extraordinario.
  3. Información económica.
  4. Rogos e preguntas