12.7.16

Convocatoria do grupo de urbanismo o 15 de xuño

Convócase xuntanza do Grupo de Urbanismo o venres 15 de xuño ás 20 horas no local de CABE (Centro Neural).