20.5.16

Asemblea de Gondomar Concello Aberto 0 20 de maio

Convócase Asemblea de Gondomar Concello Aberto para o próximo venres día 20 ás 20.45 na Casa da Cultura de Gondomar coa seguinte orden do día:

1. Aprobación se procede da acta anterior.
2. Información da Intermareal (Votación se CABE entra na mesma e en caso afirmativo elección representantes)
3. Plan de actuación de CABE ante a nova situación.
4. Alegacións Plan Sectorial da Pasaxe.
5. Información do grupo de Comunicación.
6. Rolda de intervencións libres.
7. Renovación de dous membros da mesa