30.1.16

Asemblea veciñal

A Mesa da Asemblea de CABE convoca pola presente a toda a veciñanza de Gondomar a unha  asamblea que se celebrará no Centro Neural, lugar das Cercas, o vindeiro sábado día 30 dos  correntes a partir das 19.00 horas (sete da tarde) coa seguinte

ORDE DO DÍA

1. Lectura e aprobación, se procede, da Acta da asamblea anterior
2. Proposta de que os concelleiros de CABE abandonen o Goberno do Concello de  Gondomar