23.1.16

Asemblea veciñal

A Mesa da Asemblea de CABE convoca pola presente a toda a veciñanza de Gondomar a unha que se celebrará no Centro Neural, lugar das Cercas, o vindeiro martes día 26 dos correntes a partir das 20 horas (oito da tarde) e ata ás dez horas, coa seguinte
asemblea

ORDE DO DÍA 

1º- Lectura e aprobación, se procede, da Acta da asamblea anterior.
2º- Aprobación da representación de CABE nos grupos de traballo da Axenda 21.
3º- Informe e debate sobre propostas do grupo de transparencia.
4º- Informe e debate dos representantes institucionais de CABE no Concello.
5º- Rogos, preguntas e asuntos varios.