20.5.15

Manuel Anxo Fortes Torres

Participar nun proxecto unitario de conquista da democracia municipal. Colaborar con facer real o que o nome da candidatura di, facer de Gondomar un concello aberto, aberto á cidadanía, na que esta conquiste a política, a partipación directa e transparente en todo o que afecta ao seu concello. Colaborar en facer real en Gondomar o que aquela cantiga dicía: "o povo é quen máis ordena, dentro de ti oh cidade!