14.5.15

Andrés Vicente Álvarez

A miña principal motivación para a participación é a de apoiar a esta agrupación coa finalidade de que acade maior visibilidade, enriquecendo ademáis o proceso de selección de candidatos.
Devolver o concello aos veciños, debería de ser o primeiro obxectivo a acadar, acabando coas políticas corruptas que dende fai xa bastantes anos ocupan o día a día do noso concello.