12.6.17

Nota de prensa sobre o pleno extreaordinario que tratará a delimitación de núcleos

Como xa anunciamos o venres 2 de xuño tras o Pleno ordinario, tras a petición e análise da documentación relativa aos núcleos de Penalba, San Roque e Prado, e contactar co resto do grupos da oposición, hoxe ás 13:26 presentamos a solicitude de convocatoria de Pleno extraordinario.

Na proposta de orde do día inclúese tamén a aprobación provisional da delimitación do núcleo de Campo Grande, tendo en conta o escrito da Xunta de Galiza, de data 01 de xuño de 2017, remitido ao Concello de Gondomar en relación á delimitación de dito núcleo, cun requirimento previo á súa aprobación definitiva.

Neste requirimiento indícase que a aprobación provisional desta delimitación de núcleo rural debe ser sometida novamente á aprobación polo Pleno da Corporación Municipal de Gondomar, xa que con posterioridade á súa aprobación provisional polo Pleno do pasado 26 de xaneiro de 2017 achegáronse por parte do goberno municipal á Xunta de Galiza unha corrección de erros, así como modificacións motivadas polo informe de Augas de Galiza, que non contaban coa preceptiva aprobación do Pleno da Corporación.

Tras a presentación desta solicitude de convocatoria por parte de todos os grupos da oposición, esperamos que o goberno municipal convoque canto antes a Xunta de Voceiros de carácter urxente que anunciaron o pasado sábado 3 de xuño.

Gondomar, 9 de xuño de 2017.

Jimena Varela

Grupo municipal de Gondomar Concello Aberto