24.1.17

Convocatoria de Asamblea Veciñal o 28 de xaneiro

A Mesa convoca asemblea extraordinaria o vindeiro sábado 28 de xaneiro ás 19:00 (en primeira convocatoria) no Centro Neural (segunda convocatoria, sen quorum, ás 19:30), coa seguinte orde do día:

1.- Lectura e aprobación, se procede, das actas das asembleas anteriores.
2.- Información municipal.
3.- Cuestións varias de organización:
      -Renovación da mesa (e proposta de "grupo de mesa").
      -Axeitamento á lei vixente.
      -Comisión de contas. Información (e integración de novos compoñentes).
      -Propostas sobre transparencia.
      -Boletín de CABE. Proposta do grupo de comunicación.
4.-, Proposta de integración de CABE na plataforma anti-TTIP.
5.- CABE e En Marea: Información xuntanza con Luis Villares. Decisións.
6.- Preguntas, suxestións e outros temas.