18.10.16

Convoctoria de Asemblea Veciñal o 22 de outubroA mesa da asemblea convoca á  Asemblea de CABE o vindeiro sábado 22 de outubro de 2016 ás 19:00 no centro Neural co a seguimte orde do día.

Orde do dia :

1-Lectura e aprobación da acta da sesión anterior, se procede.
2-Informes dos concelleiros e concelleiras á asemblea.
3-Renovación da mesa.
4-Información axeitamento documentación de CABE á lei vixente
5-Comisión de contas. Estado das mesmas e colaboración.
6-Propostas da mesa relativas á trasparencia, da sesión anterior.
7-Grupo de comunicación: Boletín de CABE (proposta de Eli)
8-Proposta de integración de CABE na plataforma anti TTIP
9-CABE e EN MAREA.
10--Rogos e preguntas