24.8.16

Covocatoria de Asamblea Veciñal o 3 de setembro

Convócase á Asamblea de Gondomar Concello Aberto para o sábado día 3 de setembro ás 19:00 horas en convocatoria única, no Centro Neural de Gondomar (solicitado e pendente de confirmación) coa seguinte orde do día:
  1. Lectura e aprobación da acta da sesión anterior, se procede.
  2. Informes dos concelleiros e concellerias á asamblea.
  3. Renovación da mesa.
  4. Posición de CABE fronte as elecións.
  5. Comisión de contas. Estado das mesmas e colaboración (punto pendente de asamblea anterior).
  6. Propostas da mesa relativas á trasparencia da sesión anterior (punto pendente de asamblea anterior).
  7. Boletín de CABE (proposta de Eli) (punto pendente de asamblea anterior).
  8. Rogos e preguntas