1.7.16

Convocatoria de Asamblea Ordinaria o 2 de xullo

Convócase á Asamblea de Gondomar Concello Aberto para o sábado día 2 de xullo ás 19:30 horas no 
Centro Neural de Gondomar coa seguinte orde do día:


  1. Lectura e aprobación do acta da Asemblea anterior.
  2. Procedemento de Comunicación con CABE grupo municipal e CABE partido.
  3. CDL (Sede asignada a CABE): Organización do funcionamento do CDL.
  4. Organización da ASEMBLEA.
  5. URBANISMO. Posición do Grupo Municipal de CABE e partido político CABE fronte ao PXOM.
  6. COMUNICACIÓN. Grupo de traballo de Comunicación: Planificación, resultados e melloras. Distribución do boletín.
  7. RENOVACIÓN da MESA. Novos 2 candidatos para renovación da mesa actual e aprobación.
  8. ELECCIÓNS 26 XUÑO. Análise de resultados electorais e incidencias.
  9. Outros asuntos, rogos e preguntas.