3.5.16

Mocións e convocatoria do pleno o 5 de maio

Para o xoves, 5 de maio, ás 20:00 horas, está convocado pleno no Auditorio Lois Tobío. A orde do día e que figura abaixo. CABE presentará a seguintes mocións:

Mocións

Orde do día
  1. Aprobación da renovación do Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Gondomar para o servizo de recollida de vehículos abandonados e o seu posterior tratamento.
  2. Aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora do estacionamento limitado e gratuíto (zona azul).
  3. Fiscalización e control dos órganos de goberno: Dación de conta das Resolucións.
  4. Mocións.
  5. Rogos e preguntas.