16.3.16

Convocatoria de Asemblea veciñal o 16 de marzo

Convócase á Asamblea de Gondomar Concello Aberto para o mércores día 16 ás 20:30 horas na
Casa da Cultura de Gondomar coa seguinte orde do día:


  1. Aprobación se procede da acta anterior.
  2. Plan de actuación de CABE na nova situación.
  3. Información das xuntanzas das Mareas; debate do documento de Marea de Vig e proposta de regulamento para xuntanzas intermareais.
  4. Alegacións Plan Sectorial de A Pasaxe
  5. Información grupo de comunicación.
  6. Rogos e preguntas.
  7. Cambio dos membros da mesa.