24.2.16

Comunicado de CABE

O pasado sábado, 20 de febreiro, a asemblea de Cabe decidiu recoñecer e agradecer a labor que desenvolve a Asociación Galega de Artesáns Tradicionais (AGAT) en Gondomar.
Esta asociación forma artesáns de diferentes sectores e convoca cursos de perfeccionamento, de custo cero para as participantes, en diferentes técnicas, sobor de todo no téxtil.

Grazas ao seu traballo, dáselle un recoñecemento oficial ás competencias dos artesáns que alí se forman e ademais o nome de Gondomar é coñecido no ámbito da artesanía en Galicia e en toda España.
Son estes os motivos polos que Gondomar Concello Aberto defende a permanencia do Taller da AGAT en Gondomar e, fronte as declaracións vertidas por parte de algúns membros do equipo de goberno, entendemos que por absoluto descoñecemento do labor alí desenvolvido, solicita que o concello valore e difunda a súa actividade.