1.12.15

Convocatoria de Asemblea veciñal

Para as 20: 30 do mércores 2 de decembro está convocada a Asemblea veciñal na Casa da Cultura.


A orde do día é a seguinte
1. Lectura e aprobación da acta anterior
3. Estación de bombeo ("tanque de tormentas"): información e debate da situación actual
4. Varios
2. Renovación da mesa