8.5.15

Jesús Bouza Rey

Por primeira vez en moito tempo aprecio que xorde unha iniciativa de verdadeira unidade popular, que me ilusiona pola súa ambición de participación e fortalecemento democrático no eido municipal, e polo seu ánimo de presenza e permanencia.