16.5.15

Delvino Domínguez Magalhaes

A miña motivación para quererme integrar neste grupo, como o fixen e sigo facendo en EU, é o colectivo, como se toman as decisións, como se participa e se respecta a diversidade de opinións, e o único requerimento é contribuir cada un o seu gran de area e sumar. Fun, son e serei de EU, pero aquí, neste grupo político podemos debatir á mesma altura diferentes correntes afíns, ou persoas individuais, sen que haxa dominio. Aquí prima o respecto ao próximo, algo moi a ter en conta.