28.5.15

Convocatoria da Asemblea Veciñal de Gondomar Concello Aberto

Como xa ben saberedes os resultados electorais do 24 de maio sitúan a Gondomar Concello Aberto (CABE) nunha posición clave para o futuro do Concello. Os veciños e veciñas de Gondomar decidiron co seu voto apartar o PP do Goberno Municipal e non outorgar unha nova maioría a ningunha das outras forzas políticas. Isto supón que Gondomar esixe unha nova forma de enfocar o seu goberno na que se superen as maneiras autoritarias de exercelo convidándonos a pensar no  mesmo de xeito colaborador. É dicir, os resultados esíxenos que se acade a estabilidade de goberno  dende un entendemento dentro da pluralidade e dentro da esquerda.

Un dos compromisos básicos acordados na constitución do noso movemento foi o de decidir na Asemblea Veciñal os eventuais pactos post-electorais. E nesas estamos. O escenario que se abre tras os resultados electorais esíxennos discutir e decidir nesa delicada materia. Por iso convocamos a Asemblea presencial a celebrar no local de Gondomar Concello Aberto o próximo sábado, día 30 de maio, ás 20:00 h, coa seguinte Orde do día:

1. Valoración dos resultados das Eleccións Municipais
2. Propostas de actuación e marco xurídico no que encaixalas
3. Equipo de traballo municipal. Eventual elección do mesmo (1)
4. Elección da Mesa da Asemblea que funcionará ata a seguinte Asemblea presencial
5. Rolda libre de intervencións

Por parte da Mesa da Asemblea:
Pepe Paraños

(1) Dada as circunstancias sobrevidas a partir dos resultados electorais con demandas de declaracións  por parte da prensa, nunha reunión informal da candidatura, ampliada con participantes activos/as na campaña electoral, acordouse nomear como portavoces provisionais ata esta Asemblea á nosa candidata, xa concelleira, Jimena Varela e aos nosos candidatos, xa concelleiros, Josué Villar e Pauliño del Río.